Kolęda Warszawska 1939Margaret

Kolęda Warszawska 1939

Margaret

lub

Poruszający utwór nawiązujący do realiów życia podczas hitlerowskiej okupacji. Muzykę do niego skomponował Zbigniew Preisner, autorem tekstu jest zaś Stanisław Baliński. Kolęda warszawska 1939 w wykonaniu Margaret ma przypominać ludziom o tych osobach, dla których Boże Narodzenie nie jest takie radosne i pełne spokoju. Do utworu powstał teledysk, w którym wykorzystano fotografie dokumentujące okupowaną Warszawę.

98 991 548 Pokaż więcej
0:00
0:00 / 0:00
Linia melodyczna
Pełny ekran

Zapisywanie nagrania: Kolęda Warszawska 1939 - Margaret

Trwa przetwarzanie: 0%
0%

Tekst piosenki: Kolęda Warszawska 1939

Teskt oryginalny: zobacz tłumaczenie ›

Tłumaczenie: zobacz tekst oryginalny ›

Uuuuu
Uuuuu
Uuu uuu

O Matko, odłóż dzień Narodzenia
Na inny czas
Niechaj nie widzą oczy Stworzenia
Jak gnębią nas

Niechaj się rodzi Syn najmilejszy
Wśród innych gwiazd
Ale nie tutaj, nie w najsmutniejszym
Ze wszystkich miast

Bo w naszym mieście, które pamiętasz
Z dalekich dni
Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz
Świeży od krwi

Bo nasze dzieci pod szrapnelami
Padły bez tchu
O święta Mario, módl się za nami
Lecz nie chodź tu

A jeśli chcesz już narodzić w cieniu
Wojennych zgliszcz
To lepiej zaraz po narodzeniu
Rzuć Go na Krzyż

O Mother, hang up the day of the birth
At another time,
Let your eyes do not see the Creation of God
How they oppress us.

Let there be born the Son of dearest
Among the other stars,
But not here, not in the saddest
Of all the cities.

Because in our town who remember
From the distant days,
Crosses arisen, crosses and cemetery,
Fresh from the blood.

Because our children under shrapnel
Shots were breathless.
O holy Mary, pray for us.
But do not come here.

And if you want to be born in the shade
war ruins,
It's better just after birth
Throw Him to the Cross.

Teledysk

Informacje

Poruszający utwór nawiązujący do realiów życia podczas hitlerowskiej okupacji. Muzykę do niego skomponował Zbigniew Preisner, autorem tekstu jest zaś Stanisław Baliński. Kolęda warszawska 1939 w wykonaniu Margaret ma przypominać ludziom o tych osobach, dla których Boże Narodzenie nie jest takie radosne i pełne spokoju. Do utworu powstał teledysk, w którym wykorzystano fotografie dokumentujące okupowaną Warszawę.

Słowa: Stanisław Baliński
Muzyka: Zbigniew Preisner
Rok wydania: 2015
Płyta: brak danych

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestuj się!

8 komentarzy

Brak komentarzy

Aplikacja iSing

Pobierz za darmo: