I'm YoursJason Mraz

I'm Yours

Jason Mraz

lub

Wielki przebój Jasona Mraza. Piosenka jest najlepiej sprzedającym się cyfrowo singlem w historii. Utwór został pobrany 6 mln razy w USA i 9,5 mln na całym świecie.

45 777 184 Pokaż więcej

Zapisywanie nagrania: I'm Yours - Jason Mraz

Trwa przetwarzanie: 0%
0%

Tekst piosenki: I'm Yours

Teskt oryginalny: zobacz tłumaczenie ›

Tłumaczenie: zobacz tekst oryginalny ›

Well you done done me
and you bet I felt it
I tried to be chill
but you're so hot that I melted
I fell right through the cracks
I'm trying to get back
Before the cool done run out
I'll be giving it my bestest
And nothing's gonna stop me
but divine intervention
I reckon its again my turn
to win some or learn some
But I won't hesitate no more, no more
It cannot wait, I'm yours
Mmm
Mmm
Mhm
Mm
Well open up your mind
and see like me
Open up your plans
and damn you're free
Look into your heart
and you'll find love love love love
Listen to the music at the moment
people dance and sing
We're just one big family
And it's our God forsaken right
to be loved loved loved loved loved
So I won't hesitate no more, no more
It cannot wait I'm sure
There's no need to complicate
Our time is short
This is our fate, I'm yours
Dddo do you, but do you, dddo, ddo
But do you want to come on
Scooch on over closer dear
And I will nibble your ear
O o o o o o o
Oo o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
Mhmmmm
I've been spending way too long
checking my tongue in the mirror
And bending over backwards
just to try to see it clearer
But my breath fogged up the glass
And so I drew a new face
and I laughed
I guess what I am saying is there
ain't no better reason
To rid yourself of vanities
and just go with the seasons
It's what we aim to do
Our name is our virtue
But I won't hesitate no more, no more
It cannot wait I'm yours
Open up your mind and see like me
Open up your plans
and damn you're free
Look into your heart
and you'll find that the sky is yours
So please don't,
please don't, please don't
There's no need to complicate.
Couse our time is short
This is, this is, this is our fate,
I'm yours

Dobrze done zrobić mnie
i postawisz czułem go
Starałem się być chłód
ale jesteś tak gorąco, że topi
I wpadł prosto przez szczeliny
Próbuję wrócić
Przed fajne zrobione zabraknie
Będę dając mu mój bestest
I nic nie powstrzyma mnie
ale boska interwencja
Sądzę, że jego znowu moja kolej
wygrać niektóre lub dowiedzieć się kilku
Ale ja nie zawaham nie więcej, nie więcej
Nie mogę się doczekać, jestem twój
Mmm
Mmm
Mhm
Mm
Więc otwórz swój umysł
i zobacz, jak ja
Otwórz swoje plany
i cholernie jesteś wolny
Spójrz w swoje serce
a znajdziesz miłość, miłość, miłość
Słuchaj muzyki w tej chwili
ludzie tańczą i śpiewają
Jesteśmy po prostu jedna wielka rodzina
I to jest nasz Bóg opuszczony prawo
być kochany kochany kochany kochany kochany
Więc nie zawaha nie więcej, nie więcej
Nie mogę się doczekać, jestem pewien,
Nie ma potrzeby, aby skomplikować
Nasz czas jest krótki
To nasz los, jestem Twój
Dddo prawda, ale prawda, dddo, DDO
Ale czy chcesz przyjść na
Scooch na ponad bliżej drogi
I będę skubać ucho
Oooooo
Oo o o o o o o
Ooooooooooo
Mhmmmm
Byłem spędzać zbyt długo
sprawdzając mój język w lustrze
I pochylając się do tyłu
po prostu spróbować, aby zobaczyć to jaśniej
Ale mój oddech zaparowanymi się szyby
I tak narysowałem nową twarz
i śmiałem się
Chyba to, co mówię jest tam
nie ma lepszego powodu,
Aby pozbyć się marnościami
i po prostu iść z porami
To, co chcemy zrobić,
Nasza nazwa jest nasza cnota
Ale ja nie zawaham nie więcej, nie więcej
To nie może czekać Jestem twój
Otwórz swój umysł i patrz jak ja
Otwórz swoje plany
i cholernie jesteś wolny
Spójrz w swoje serce
a przekonasz się, że niebo jest twoje
Więc proszę, nie,
proszę, nie, proszę nie
Nie ma potrzeby, aby skomplikować.
Couse nasz czas jest krótki
To jest, to jest, to jest nasz los,
Jestem twój

Teledysk

Informacje

Wielki przebój Jasona Mraza. Piosenka jest najlepiej sprzedającym się cyfrowo singlem w historii. Utwór został pobrany 6 mln razy w USA i 9,5 mln na całym świecie.

Słowa: Jason Mraz
Muzyka: Jason Mraz
Rok wydania: brak danych
Płyta: brak danych

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestuj się!

0 komentarzy

Brak komentarzy