RiotkaDoda

Riotka

Doda

lub

Doda powraca w nowej, odświeżonej muzycznie wersji. Riotka to jej najnowsza taneczna piosenka oparta na synth-popowym rytmie. Współautorem tekstu jest Kasia Popowska, a za wyprodukowanie utworu odpowiada Chelcee Grimes znana ze współpracy m.in. z Kylie Minogue.

79 301 272 Pokaż więcej

Zapisywanie nagrania: Riotka - Doda

Trwa przetwarzanie: 0%
0%

Tekst piosenki: Riotka

Teskt oryginalny: zobacz tłumaczenie ›

Tłumaczenie: zobacz tekst oryginalny ›

Ile znaczy twarz, którą masz na start?
Całe twoje gry, jak firmowy znak
Okiem wodzisz mnie, kryjesz się, choć nie umiesz
Dużo wiem, nie uwierzę już w przelotny ten sen

Znam ten scenariusz
Kiedy jak teraz
Zalewasz mnie milionem słów!
Sama cię przecież w nim obsadziłam
Żadnego z nich nie powiesz jutro!

(Juuuuuuuż)
(Juuuż)
Nie powiesz jutro
(Juuuuuuuż)
Żadnego z nich
(Juuuż)
Nie będziesz jutro czuć

Ja dobrze wiem, na który gest mam czas
Słowa dane w noc, w dzień nic dla mnie nie znaczą
Pierścionki te co mówiłeś, że to na zawsze
Przetopione są na koronę właśnie!

Znam ten scenariusz
Kiedy jak teraz
Zalewam cię milionem słów!
Po najpiękniejszych wszystkich dziś pływam
Żadnego z nich nie powiem jutro!

(Juuuuuuuż)
(Juuuż)
Nie powiem jutro
Juuuuuuuż
Żadnego z nich
(Juuuż)
Nie będę jutro czuć

Jutro nie będę, nie, jutro nie będę czuć
Jutro nie będę
Nie będę jutro czuć
Jutro nie będziesz, nie, jutro nie będziesz czuć
Jutro nie będziesz
Nie będziesz jutro czuć!

To co dziś niesie
Jutro nie ma szans
To co dziś płonie
To tylko ogień ciał

Znam ten scenariusz
Kiedy jak teraz
Zalewam cię milionem słów!
Po najpiękniejszych wszystkich dziś pływam
Żadnego z nich nie powiem jutro!

(Juuuuuuuż)
(Juuuż)
Nie powiem jutro
(Juuuuuuuż)
Żadnego z nich
(Juuuż)
Nie będę jutro czuć

Nie będę już, nie będę już
Nie będę już
Nie będę jutro czuć!

Jutro nie będziesz, nie, jutro nie będziesz czuć
Jutro nie będziesz
Nie będziesz jutro czuć!

How much say the face that you have to start?
Your whole game, as the company sign
Wodzisz eye me, you hide, although Can not
I know a lot, no longer believe in this fleeting dream

I know this scenario
When as now
Potting me a million words!
Itself after you cast it
None of them do not say tomorrow!

(Juuuuuuuż)
(Juuuż)
Do not say tomorrow
(Juuuuuuuż)
None of them
(Juuuż)
You will not feel tomorrow

I well know, for that gesture I have time
Word of the data in the night, the day nothing to me mean
These rings what you said, it's forever
Are melted into the crown is!

I know this scenario
When as now
Pour you a million words!
After today, the most beautiful of all swim
None of them will tell you tomorrow!

(Juuuuuuuż)
(Juuuż)
I will not say tomorrow
Juuuuuuuż
None of them
(Juuuż)
Tomorrow I will not feel

Tomorrow I will not, no, I'm not going to feel tomorrow
Tomorrow I will not be
Tomorrow I will not feel
Tomorrow you will not, no, tomorrow you will not feel
Tomorrow you will not be
You will not feel tomorrow!

This is what today brings
Tomorrow there is no chance
That's what today is burning
It's just a fire bodies

I know this scenario
When as now
Pour you a million words!
After today, the most beautiful of all swim
None of them will tell you tomorrow!

(Juuuuuuuż)
(Juuuż)
I will not say tomorrow
(Juuuuuuuż)
None of them
(Juuuż)
Tomorrow I will not feel

I will not, I will not
I will not
I'm not going to feel tomorrow!

Tomorrow you will not, no, tomorrow you will not feel
Tomorrow you will not be
You will not feel tomorrow!

Teledysk

Informacje

Doda powraca w nowej, odświeżonej muzycznie wersji. Riotka to jej najnowsza taneczna piosenka oparta na synth-popowym rytmie. Współautorem tekstu jest Kasia Popowska, a za wyprodukowanie utworu odpowiada Chelcee Grimes znana ze współpracy m.in. z Kylie Minogue.

Słowa: Dorota Rabczewska, Katarzyna Popowska
Muzyka: Chelcee Maria Grimes
Rok wydania: 2015
Płyta: brak danych

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestuj się!

19 komentarzy

Brak komentarzy